Samenwerkingen

Samenwerkingen

Gemeenteberaad

Alle doopsgezinde gemeenten in Nederland werken samen in de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS). Het bureau van de ADS is gevestigd in Amsterdam.

Vanuit de gemeenten en de regio’s komen twintig vertegenwoordigers jaarlijks samen in de Ledenvergadering. Onze gemeente is vertegenwoordigd via de Ring Midden Nederland (RMN).

Eén keer per jaar wordt het Gemeenteberaad georganiseerd met een inhoudelijk programma ter inspiratie, waar alle doopsgezinden voor worden uitgenodigd.

Iedereen is welkom om deel te nemen aan dit Gemeenteberaad. Het biedt een mooie gelegenheid om doopsgezinden uit het hele land te ontmoeten.

Ring Midden Nederland

De Ring Midden Nederland (RMN) is het samenwerkingsverband van zeven doopsgezinde gemeenten in het midden van het land: Almere, Bussum-Naarden, Hilversum (De Kapel), Amersfoort (Johanneskerk), Baarn-Soest, Zeist en Utrecht.

We willen elkaar versterken en ondersteunen, onder meer op het gebied van jeugdwerk, vervanging van een predikant bij ziekte en vakantie, en het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Jaarlijks wordt er een Ringdag georganiseerd waarbij alle doopsgezinden, en geïnteresseerden, in de RMN van harte welkom zijn.

Oecumene Utrecht

Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht  (IPSU)

Studenten kunnen bij het IPSU terecht met vragen rond geloof, spiritualiteit en zingeving.Het IPSU verzorgt het pastoraat voor studenten aan de universiteit en de hogescholen in Utrecht. Zowel de aangesloten kerken als de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht subsidiëren het IPSU.

Voor meer informatie neem contact op met Jan Willem Stenvers of ga naar www.ipsu.nl

Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK)

De USRK is een samenwerkingsverband van kerken en kerkelijke organisaties in de stad Utrecht. De missie van de USRK is: in de samenleving laten zien waar het evangelie voor staat en dienstbaar zijn aan de samenleving. Daartoe organiseert de USRK activiteiten waaraan de aangesloten kerken elk op hun eigen manier bijdragen.

Ook is de USRK gesprekspartner voor de gemeentelijke overheid, maatschappelijke organisaties en andere religieuze organisaties.

Buurkerken Utrecht Centrum

Zeven kleinere kerken in de binnenstad van Utrecht werken samen als Buurkerken: Evangelisch-Lutherse gemeente, Baptistengemeente (Silokerk), Vrij-katholieke kerk, Oudkatholieke parochie (Gertrudiskathedraal), Waalse gemeente (Pieterskerk), Remonstrantse gemeente (Geertekerk) en Doopsgezinde gemeente.

Enkele malen per jaar komen vertegenwoordigers van deze kerken bij elkaar en delen wat er speelt. Jaarlijks is er een gezamenlijke Buurkerkendienst en/of –lunch in januari waarop leden van al deze gemeenschappen elkaar kunnen ontmoeten.

Do-Re

Met de Remonstrantse Gemeente Utrecht onderhouden we een nauwe band. In juli en augustus zijn er vier DoRe-zomerdiensten, waarin we kunnen proeven van elkaars traditie.