Home

De Doopsgezinde Gemeente Utrecht

Wij willen een gemeenschap zijn die in saamhorigheid Gods weg, de weg van gerechtigheid, vrede en zorg voor de aarde, zoekt en bewandelt.

Koorrepetitie
23 sep

Koorrepetitie

Gemeentedag

Kerkdienst

Kerkdienst om 11.30!