Over ons

Gemeenschap
De Doopsgezinde Gemeente Utrecht is een christelijke geloofsgemeenschap, open en tolerant, waar ruimte is voor diversiteit. De gemeente is een plek waar je je thuis mag voelen, waar je elkaar kent en waar je mag zijn zoals je bent.

Levensweg
Wij willen een gemeenschap zijn die in saamhorigheid Gods weg, de weg van gerechtigheid, vrede en zorg voor de aarde, zoekt en bewandelt. Daarbij laten wij ons inspireren door Bijbelverhalen. Deze verhalen bieden ons troost en bemoediging, maar ook een spiegel voor ons doen en laten. 
Samen op weg gaan betekent samen durven oefenen. Je geeft elkaar de ruimte om dingen anders te doen en nieuwe dingen uit te proberen. Je weet samen te accepteren dat niet alles (meteen) lukt. Je leert samen dat mislukkingen geen ramp zijn en geen verloren energie, maar ervaringen waarmee je ook een stap verder op je weg komt.

Ruimte
Er is ruimte om je geloof en bezieling te delen. Dat doen we in de samenkomsten op zondag. Een vast onderdeel in de zondagse diensten is de ‘open ruimte’, waarin ieder mag delen wat haar of hem beweegt of geraakt heeft. Ook op andere momenten, zoals in gespreksgroepen, delen we in een geborgen en veilige sfeer ons geloof. 

Leden en vrienden
De gemeente bestaat uit leden en vrienden. Leden worden als volwassene gedoopt, nadat zij zelf een belijdenis of getuigenis hebben geschreven. Ook kun je lid worden door overschrijving vanuit een ander kerkgenootschap.
Vrienden voelen zich betrokken voelen bij de gemeente, maar hebben (nog) niet gekozen voor doop en belijdenis. Vrienden kunnen aan alle activiteiten van de gemeente deelnemen. 

Als je je aanmeldt als vriend of lid, ontvang je een welkomstbrief. De predikant of een contactlid neemt contact op om kennis te maken. Natuurlijk kun je ook zelf contact opnemen met een predikant.