Bijzondere diensten

Bijzondere diensten

Door het jaar heen vinden er verschillende bijzondere diensten plaats, zoals Wereldbroederschapsdag, Avondmaal en de gedachtenisdienst. De datums vindt u in de agenda ( scroll even naar beneden op onze home-page) en onze nieuwsbrief.

Avondmaal

In onze gemeente wordt een aantal keer per jaar het Avondmaal gevierd, een symbolische maaltijd waarbij we brood en wijn (of druivensap) delen. Elk van deze Avondmaalsvieringen heeft een eigen karakter. In de Avondmaalsviering op Witte Donderdag gedenken we de laatste maaltijd van Jezus en zijn leerlingen.

Gedachtenisdienst

Elk jaar, begin november, gedenken we onze overleden dierbaren van het afgelopen jaar en in het bijzonder die uit onze gemeente. Wij doen dat in de gedachtenisdienst, waarin wij hun namen nog eens noemen. Hiermee brengen we tot uitdrukking dat zij in onze herinnering voortleven en in onze beleving nog steeds deel uitmaken van onze kring en van God. Nabestaanden van de overledenen zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

Geboortedankzegging

De geboorte van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Voor ouders is er de mogelijkheid om samen met de gemeente God te danken voor dit nieuwe leven dat aan jouw zorg is toevertrouwd. Tijdens een kerkdienst heten we het kind welkom in onze gemeenschap en danken we God voor dit nieuwe leven. Neem contact op met een van de predikanten voor meer informatie.

Doop

De stap van belijdenis en doop betekent onder woorden brengen wat geloven voor jou betekent. Je schrijft, met hulp van de predikant, een eigen belijdenis of getuigenis, waarin je aangeeft wat het geloof voor jou betekent. In een feestelijke dienst deel je jouw getuigenis en word je gedoopt. 

Wil je je voorbereiden op belijdenis en doop? Neem dan contact op met een van de predikanten (zie ook hoofdstuk Groepen, Oriëntatiekring)

Trouwen

In een speciale dienst vieren wij de liefde en vragen wij  om de zegen over het pad dat geliefden samen willen bewandelen. Een dienst voor het zegenen van een levensverbintenis staat open voor  paren van wie tenminste één van de partners als lid of vriend bij een  doopsgezinde gemeente betrokken is. Neem hiervoor contact op met een van de  predikanten. 

Overlijden

Het is belangrijk om bij het overlijden van een dierbare op een goede  manier afscheid te kunnen nemen. De predikanten zijn  bereid  nabestaanden van leden en vrienden van de DGU te helpen om op  persoonlijke wijze de uitvaartplechtigheid vorm te geven. De dienst kan  in de kerk of in een aula plaatsvinden. Neem bij een overlijden zo snel  mogelijk contact op met de predikant, bij voorkeur voordat je contact opneemt met de  begrafenisondernemer. Indien je de predikant niet kunt  bereiken, kun je het kerkelijk bureau of een van de kerkenraadsleden  bellen. 

Ook als je je wilt voorbereiden op het sterven en alles wat daarmee te  maken heeft, kun je altijd een beroep doen op een van de predikanten.