Predikanten

Carolien Cornelissen

Mijn naam is Carolien Cornelissen. Sinds 2015 ben ik predikant bij deze doopsgezinde gemeente. Ik zie het als mijn opdracht als predikant om mee te lopen met mensen op hun spirituele weg, langs vragen van leven en geloven, zoals: Wie ben ik? Waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe? Wat geeft me moed en kracht? Wat of wie inspireert me? De Bijbel is daarbij voor mij een belangrijke inspiratiebron, waarin mensen hun ervaringen met God verwoorden. Wat hebben die verhalen te vertellen voor ons leven in deze tijd?

Ik voel me thuis in deze Doopsgezinde Gemeente, een plaats waar je mag zijn zoals je bent, waar ruimte is om samen te zoeken, twijfelen en geloven. Ik wil eraan bijdragen dat ook anderen zich hier thuis voelen, jong en ouder, wie je ook bent. Want de gemeente is voor mij een plaats waar we geloven in God en in mensen.

Jan Willem Stenvers