Groepen

Groepen

Binnen de Doopsgezinde Gemeente zijn veel verschillende groepen. Deze groepen zijn elk gericht op een eigen doelgroep, waardoor er voor iedereen iets tussen kan zitten. De groepen zijn vaak doordeweeks en komen samen in de kerk of bij iemand thuis. Lijkt het je leuk om eens een groep bij te wonen? Neem contact op via info@doopsgezindutrecht.nl. Je bent van harte welkom!

Kom-maar-in-de-kring

Kom-maar-in-de-kring is een activiteit voor kinderen tot 6 jaar. De groep komt eenmaal per maand bij elkaar, tijdens de zondagse kerkdienst.  Als er geen Kom-maar-in-de-kring is, is er vaak crèche. Meld je aan voor de app-groep, zodat je altijd op de hoogte bent (zie ook hoofdstuk Vieringen, Kinderopvang).

Kinderdienst

De Kinderdienst is voor alle kinderen van groep 3 tot en met groep 8. Nadat wij samen met de ouders beginnen in de kerkzaal gaan wij naar onze eigen ruimte, waar we een verhaal lezen, hierover praten en dit daarna op een creatieve manier verwerken. Aan het eind van de dienst komen wij weer terug in de kerkdienst.

Coole Kerk Club

De Coole Kerk Club is voor alle jongeren op de middelbare school en komt meestal ’s avonds bij elkaar. De invulling van onze avonden is zeer gevarieerd, maar bovenal zijn de avonden gezellig! We beginnen vaak met een eenvoudige maaltijd, en daarna doen we een spel, praten over wat ons bezighoudt, nemen een bijbelverhaal onder de loep of doen een creatieve activiteit. Ook nemen wij deel aan Sirkelslag, een online wedstrijd voor kerkelijke jeugdgroepen. Aan het eind van het jaar hebben we een uitstapje. Ontmoeting en gezelligheid staan voorop. Welkom!

Student&DGU

Student & DGU is een groep jongvolwassenen (18-23 jaar) die één keer per maand samenkomt. Aan de hand van een bijbeltekst duiken we onder leiding van onze predikant Jan Willem Stenvers in een thema waar we zelf veel  mee te maken hebben, zoals vrijheid, vergeving en keuzestress. De vorm die gebruikt wordt is wisselend: spellen, persoonlijke gesprekken en bespreking van bijbelteksten.

Praten & Proeven

Bij Praten & Proeven bespreken we actuele thema’s en het dagelijks leven aan de hand van bekende en minder bekende bijbelverhalen. Dit doen we door de bijbel van voor tot achter door te nemen. Bijbelkennis vooraf is niet nodig. De groep bestaat uit mensen van eind twintig en begin dertig.

Oriëntatiekring

De Oriëntatiekring is een kring voor wie op zoek is naar wat geloven zou kunnen inhouden en wat dat voor jou betekent. Geloven is iets heel persoonlijks, maar het hoeft geen eenzame zoektocht te zijn. In gesprek met elkaar kunnen we elkaars spiegel en begeleider zijn.

Ubi Caritas

Ubi Caritias is een groep die regelmatig samenkomt rond geloofs- en levensthema’s. De avonden worden door onszelf voorbereid en beginnen met een eenvoudige maaltijd. Op de avonden is altijd ruimte voor ons eigen verhaal en wordt er geprobeerd een verbinding te zoeken tussen wat we delen en horen en wat dit kan betekenen voor ons dagelijks leven.

Broederkring

De bijeenkomsten van de Broederkring vinden plaats bij een van de deelnemers thuis. Hier wordt na een eenvoudige maaltijd (soep met brood) door een van de broeders een inleiding gegeven over een onderwerp. Hierna volgt een discussie.

Gesprek & Geloof

Gesprek & Geloof is een kring die maandelijks bij elkaar komt om te praten over geloof, de bijbel, ons eigen leven en de wereld om ons heen. Wat is de verbinding tussen deze zaken? In hoeverre speelt geloof in ons leven een rol? Daarover gaan we met elkaar in gesprek.

Bijbel op koffietijd

‘Bijbel op koffietijd’ is een gezellige gesprekskring waar bijbelverhalen, koffie en koek op tafel komen. Hierna gaan we in gesprek over ons geloof en onze levensverhalen. Hoe raken onze eigen verhalen en de verhalen uit de bijbel elkaar?

Zo goed als nieuw

De gesprekskring ‘Zo goed als nieuw’ komt vier keer per jaar in Maarssen bijeen om bijbelse thema’s en levensvragen te bespreken. De bijeenkomsten beginnen met het beantwoorden van de vraag: ‘Waar staan we nu op dit moment?’ Vervolgens gaan we met een afgesproken thema op verschillende manieren aan de slag.

Hallo Leven!

Hallo leven! is een kring voor wie zoekende is in leven en geloof.

We lezen het boek Verhalen van liefde en alles wat schuurt van Pádraig Ó Tuama. In autobiografische verhalen neemt de schrijver ons mee op een spirituele reis, waarin het alledaagse leven niet wordt ontvlucht, maar juist wordt omarmd. Ó Tuama verweeft zijn belevenissen met Bijbelverhalen, Keltische spiritualiteit, mindfulness en eigen poëzie.

Elk hoofdstuk in dit boek begint met ‘Hallo’, van ‘Hallo wereld’ en ‘Hallo hier’ via ‘Hallo lichaam’ naar ‘Hallo verhaal’. Daaraan hebben we de naam van deze groep ontleend: Hallo leven!

Jan Willem Stenvers en Carolien Cornelissen begeleiden deze kring die maandelijks bijeenkomt op woensdagavond.

Verbond & Dialoog

Wat hebben verhalen van duizenden jaren oud over het begin van een wereld, een reis en een familie ons nu te vertellen? Aan de hand van die vraag gaan we in de groep Verbond & Dialoog met elkaar in gesprek. We lezen daarvoor de besprekingen van teksten uit Genesis die Jonathan Sacks ons aanreikt in zijn boek Genesis, boek van het begin. De voormalige opperrabbijn van Groot-Brittannië en lid van het Britse Hogerhuis legt verbanden tussen Genesis, de Thora als geheel, wereldgeschiedenis en onze persoonlijke levens. En vooral laat hij zien hoe Genesis een boek is vol verhalen over mensen en God -toen en nu -die steeds weer moeten leren omgaan met liefde, boosheid, vergeving en nieuwe situaties. 

Verbond en dialoog staat onder leiding van Jan Willem Stenvers en vindt elke tweede maandag van de maand plaats van 13.30 tot 15.30

Geloofsopvoeding

De groep Geloofsopvoeding is een onlinegroep voor ouders van jonge kinderen. 

In een whatsapp-groep en op online meetings delen we ervaringen en ideeën over geloofsopvoeding. Hoe kun je daar thuis vorm aan geven? Opvoeden met geloof is niet alleen maar een bijbelverhaaltje voorlezen aan je kind op schoot. Het gaat erom geloof te integreren in je gezinsleven, enerzijds aansluitend bij de leeftijd en ontwikkeling van je kind, anderzijds bij hoe jij als ouder in het leven staat en waar jouw bezieling ligt. Dat kan op tal van manieren: van spelen in de regen (God in de natuur ervaren) tot een adventskalender maken (jaarfeesten vieren), van een viertafel (rituelen) tot dansen en zingen (muziek).

De appgroep is tevens een platform voor andere vragen rondom opvoeding en praktische tips, waarmee we elkaar kunnen helpen en ondersteunen. Zo werd er een keer een meal train georganiseerd voor een gezin waar net een baby’tje was geboren. 

In de kerk staat een kleine collectie jeugdboeken, zoals kinderbijbels, die ouders kunnen lenen voor hun kinderen. In de appgroep delen ze hun ervaringen met de boeken. 

Gemeentekoor

Houd je van zingen? Kom dan meezingen in ons gemeentekoor. We oefenen voor speciale diensten, zoals Kerst, Pasen, Pinksteren. Eens in de twee weken na de dienst oefenen we onder leiding van Colijn Buis, de vaste organist in onze kerk.