Doopsgezinden

Doopsgezinden

Eigentijds, open, onhiërarchisch

De christelijke traditie kent vele gezichten en dus vele kerken, ieder met een eigen interpretatie van het geloof en wel van heel vrij tot streng en gesloten. De doopsgezinden vormen in Nederland een christelijke geloofsgemeenschap, een eigentijdse en open groepering, zonder hiërarchische structuren. Iedereen is gelijkwaardig en uniek: jij kunt hier zijn wie jij ten diepste bent en, als je wilt, jouw gaven en talenten laten groeien en inzetten in deze gemeenschap en/of in de wereld.

Waar staat de Doopsgezinde Gemeente Utrecht voor?

De Doopsgezinde Gemeente Utrecht is een christelijke geloofsgemeenschap, open en tolerant, waar ruimte is voor diversiteit. De gemeente is een plek waar je je thuis mag voelen, waar je elkaar kent en waar je mag zijn zoals je bent.

Wij willen een gemeenschap zijn die in saamhorigheid Gods weg, de weg van gerechtigheid, vrede en zorg voor de aarde, zoekt en bewandelt. Daarbij laten wij ons inspireren door Bijbelverhalen. Deze verhalen bieden ons troost en bemoediging, maar ook een spiegel voor ons doen en laten. 

Samen op weg gaan betekent samen durven oefenen. Je geeft elkaar de ruimte om dingen anders te doen en nieuwe dingen uit te proberen. Je weet samen te accepteren dat niet alles (meteen) lukt. Je leert samen dat mislukkingen geen ramp zijn en geen verloren energie, maar ervaringen waarmee je ook een stap verder op je weg komt.

Ruim 2 miljoen mennonieten wereldwijd

Wereldwijd zijn er 1,4 miljoen doopsgezinden, die dan meestal mennonieten heten naar Menno Simons, of Brethren in Christ. De doopsgezinde broederschappen van over de hele wereld zijn verenigd in de Mennonite World Conference.