Advent en kerst: een hoopvol bericht

(Hoe) zoekt God verbinding met de wereld en haar mensen? (Hoe) breekt Gods goede boodschap door in de harten van de mensen en de wereld van vandaag? Op weg naar kerst horen, lezen en zingen we over deze vragen. We horen over…ach, komt u zelf maar luisteren…