Vredeswake voor Gaza

16 maart 2024
11:00
Doopsgezinde kerk Oudegracht 270
Vredeswake voor Gaza

Twaalf uur lang geven doopsgezinde gemeenten op 16 maart een licht van vrede door vanwege het geweld in Gaza. Elk uur ontsteken we in minstens één gemeente in Nederland het licht. Ook kan er een petitie worden ondertekend. Al meer dan twintig gemeenten doen mee!

Het standpunt van Mennonite World Conference is hierbij leidend:

1. Bid en kom in actie voor een einde aan de spiraal van geweld en onrecht. In het besef dat het bevoordelen van één natie of etniciteit ten koste van een ander schadelijk is voor het werk aan Gods Koninkrijk en de mensheid.
2. We willen dat de Israëlische regering haar huidige aanvallen op Gaza en de Westelijke Jordaanoever staakt en een begin maakt met het rechtzetten van de decennialange bezetting en onteigening van het Palestijnse volk.
3. We willen dat Palestijnse militanten hun aanvallen op Israëli’s staken, gijzelaars vrijlaten en geweldloze manieren zoeken naar een uitweg.

Bij ons in Utrecht zal 16 maart ontsteken we om 11.00 uur het licht. Vervolgens zullen we samen een uur stil zijn, zingen, bidden en ruimte geven aan gevoelens en gedachten