Ringdag in de Johanneskerk Amersfoort

14 mei 2023
10:00 - 13:00

De jaarlijkse ringdag waarin we als gemeenten uit de ring samenkomen vindt dit jaar plaats in de Johanneskerk in Amersfoort. Centraal staat deze dag een voorstelling geïnspireerd op het bijbelse verhaal van Judith: ‘Een vertelvoorstelling over twijfel, moed en het dilemma wie je kiest te zijn en wat te doen als het er werkelijk op aankomt.  De dag wordt afgesloten met een lunch en daarvoor wordt aan iedereen gevraagd wat eten om te delen mee te nemen. Soep en drinken worden verzorgd. In verband met inkopen wordt gevraagd vóór 7 mei aan te geven dat je aanwezig bent via: jonggevel@gmail.com.