Open college Seminarie

18 april 2023
19:00 - 20:30
Bijzonderheden: From Climate Conflicts towards Environmental Peace. In dit college zullen we samen met Rebecca Froese vanuit een sociaal-ecologisch perspectief de samenhang tussen vrede en milieu bekijken en ons afvragen hoe kan worden omgegaan met de uitdagingen die klimaatverandering tot stand brengt in verschillende contexten en samenlevingen. Rebecca Froese is onderzoeker op het gebied van ecologische vrede en conflict, gericht op land conflicten, biodiversiteit, milieubeheer en met het bereiken van sociale verandering in relatie tot duurzame ontwikkeling. Ze is momenteel onderzoeker aan het Center for Interdisciplinary Sustainability Research van de Universiteit van Münster, Duitsland.