Vierde zondag veertigdagentijd i.s.m. Menno’s Global Village (met kinderdienst)

10 maart 2024
10:00
kerkdienst
Jan Willem Stenvers gaat voor
Vierde zondag veertigdagentijd i.s.m. Menno’s Global Village (met kinderdienst)

Hoe kunnen we verschillen tussen culturen, leeftijden en
geloofsovertuigingen overbruggen? Waarom is het zo
waardevol om dat te doen? Dit zijn vragen die centraal staan
in de viering van komende zondag 10 maart. Deze is
voorbereid in samenwerking met Menno’s Global Village.
Betrokkenen bij deze jongerenorganisatie zullen met woord
en beeld perspectieven delen op het thema ‘overbruggen’.
Verschillende jongeren uit de gemeente laten op eigen wijze
hun stem horen tijdens de dienst. En misschien wordt er ook
wel van alle andere aanwezigen gevraagd om ter plekke
ervaringen te delen rond het thema.
Menno’s Global Village is een stichting die jongeren de kans geeft internationale doopsgezinde
netwerk (reis-)ervaringen op te doen. En zo contacten en uitwisseling tussen mensen uit
verschillende culturen en met verschillende achtergronden mogelijk maakt.
De viering vind zoals gebruikelijk plaats om 10.00 uur.
Voorganger is Jan Willem Stenvers met medewerking van Menno’s Global Village.
Muziek wordt verzorgd door Colijn Buijs, Allard Blankensteijn en Hans Blankensteijn