Kerkdienst

13 augustus 2023
10:30
kerkdienst
Geertekerk Utrecht
Ds Foeke Knoppers gaat voor

Gezamenlijke dienst doopsgezinden en remonstranten