Kerkdienst

Organisatie

Leden en vrienden
De gemeente bestaat uit leden en vrienden. Leden worden als volwassene gedoopt, nadat zij zelf een belijdenis of getuigenis hebben geschreven. Ook kun je lid worden door overschrijving vanuit een ander kerkgenootschap.
Vrienden voelen zich betrokken voelen bij de gemeente, maar hebben (nog) niet gekozen voor doop en belijdenis. Vrienden kunnen aan alle activiteiten van de gemeente deelnemen. 

Als je je aanmeldt als vriend of lid, ontvang je een welkomstbrief. De predikant of een contactlid neemt contact op om kennis te maken. Natuurlijk kun je ook zelf contact opnemen met een predikant. 

Predikanten

In onze gemeente zijn de volgende predikanten werkzaam:

ds. Carolien Cornelissen | e-mail

ds. Jan Willem Stenvers   | e-mail

Koster

Joram Pool  | |  e-mail

Medewerker kerkelijk bureau

Voor vragen en informatie kunt u terecht bij onze medewerker kerkelijk bureau: Marga Hofman-Visser. Zij is bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 – 13.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar info@doopsgezindutrecht.nl